Spółka OTTIMO powstała w 2000 roku jako producent chrupek kukurydzianych tradycyjnych. Od początku istnienia naszym priorytetem stało się zastosowanie wyłącznie surowców naturalnych. Wykonujemy państwowe standardy jakości DSTU + 2903:2005 na sto odsetków. Kontrolę produkcji spełnia nasze własne laboratorium certyfikowane i również
organy państwowe kontroli Derzstandart. Smak wyrobów pod marką OTTIMO zdobył uznanie klientów. Nasze wyroby trafiają w serca wszystkich konsumentów, dzieci i doroślych.

Technologie spożywcze rozwijają się szybko i proponują wiele ingredientów sztucznych i zamienników chemicznych. Niekiedy producenci nie wytrzymują pokusy otrzymać tańszą produkcję i odchodzą od receptur tradycyjnych i komponentów naturalnych. Zazwyczaj zamienniki nie mają wartości energetycznej i nie są wysokoprzetworzone organizmem. Chociaż zamienniki
cukru są w sto raz słodsze od cukru, ale mają zero kaloryczności.

Teraz istnieją więcej 150 zamienników cukru z czynnikiem wymianą od 1 do 250, co oznacza 1 kg zamiennika może zamienić 250 kg cukru. Większość ingredientów sztucznych nie ma certyfikacji
w Ukrainie i są zabronione do użycia. Co dotyczy ceny produktu, to użycie zamienników
daje obniżanie cenę w 10-15 razy. Zamienniki cukru wykorzystują się niektórymi producentami jeszcze i żeby zmniejszyć ilość masła dla kropienia i pudry cukrowej, albo i całkiem wyłączyć
ich z procesu technologicznego.

Oczywiście, że użycie ingredientów chemicznych nie wymagaje dużych nakładów finansowych a daje produkty po niskich cenach. Tak samo, jak i użycie taniego grysu kukurydzianego zamiast
drogiego gatunku cukierniczego. Niekiedy wykorzystuje się grys w cenie dwukrotnie mniej.

Użycie zamienników doprowadza do skutków następnych :
– produkt jest szkodliwy dla zdrowia konsumentów;
– zmniejszają się koszt własny produktu;
– pogarszają się właściwości fizyczne i chemiczne produktu, poruszają się państwowe standardy jakości;
– energetyczna i kaloryczna wartość produktu jest niska;
– produkty z zamiennikami kosztują mniej na rynku.